kukkumiskaitse vahendite kontroll

Kuidas valida kukkumiskaitsesüsteem?

Olukorras, kus mingil põhjusel on ühiskaitsevahendite kasutamine välistatud, tuleb kukkumisohuga kohtades töötamisel ohutuse tagamiseks kasutada individuaalseid kukkumiskaitsevahendeid. Olenevalt töötamise kohast ja töö iseloomust tuleb valida sobiv kukkumiskaitsesüsteem, et tagada optimaalne turvalisus ja ära hoida välditavad vigastused.

kõrgustes töötamine

Mis on rippumistrauma ja kuidas seda vältida?

Rippumistrauma (ing k suspension trauma) tekkimise põhjuseks on teatud aja vältel liikumatult vertikaalses positsioonis viibimine (rakmetesse kukkumine ja rippuma jäämine). Enne kukkumiskaitsevahendite kasutamist on oluline koostada päästeplaanid. Tagada tuleb päästevahendite olemasolu või teha kindlaks, et kohalikul päästeametil on võimekus kõrgustest päästa. Kiire reageerimise puudumine päästmisolukorras võib tekitada rippumistrauma.

Piiratud ligipääsuga ruum

Piiratud ligipääsuga ruum ja selles töötamisega kaasnevad ohud

Piiratud ligipääsuga ruum (Confined Space) on oma mõõtmetelt selline, mis võimaldab inimesel sinna siseneda ja seal töötada, kuid sealt väljumine ja sinna sisenemine piiratud või takistatud ja see pole ette nähtud pidevaks töökeskkonnaks. Enne piiratud ruumis töö alustamist on oluline tagada ohutus ja olla teadlik varitsevatest ohtudest ja moodustest, kuidas õigeid töövõtteid kasutades nende ohtudega hakkama saada.

kukkumiskaitse

Kukkumiskaitsesüsteem ja selle osadele kehtivad Euroopa standardid

Töömaast ja kasutaja tegevusest sõltuvalt võib sobivaid lahendusi olla mitu ja parima lahenduse leidmiseks peab arvesse võtma mitmeid asjaolusid, kaasa arvatud jälgima, et tooted omavahel ühilduksid ja üksteise töökindlust ja  funktsioneerimist ei takistaks.

Võta meiega ühendust

Tel: (+372) 56 111 024

E-mail: abi@kukkumiskaitse.ee

____

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja sügavustes turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Kõrgtöid sooritame enamasti köis-ligipääsu tehnika näol, mis võimaldab töötada kitsastes tingimustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu ja BSA liige.

kukkumiskaitse