Kuidas valida kukkumiskaitsesüsteem?

Kuidas valida kukkumiskaitsesüsteem?

Töötamisel kukkumisohuga kohtades peaks esimese variandina vigastuste vältimiseks kasutama ühiskaitsevahendeid, kuid olukorras, kus nende kasutamine on välistatud, tuleb ohutuse tagamiseks kasutada individuaalseid kukkumiskaitsevahendeid. Olenevalt töötamise kohast ja töö iseloomust tuleb valida sobiv kukkumiskaitsesüsteem, et tagada optimaalne turvalisus ja hoida ära välditavad vigastused.

kõrgustes töötamine

Mis on rippumistrauma ja kuidas seda vältida?

Rippumistrauma (suspension trauma) tekkimise põhjuseks on teatud aja vältel liikumatult vertikaalses positsioonis viibimine (rakmetesse kukkumine ja rippuma jäämine). Enne kukkumiskaitsevahendite kasutamist on oluline koostada päästeplaanid. Tagada tuleb päästevahendite olemasolu või teha kindlaks, et kohalikul päästeametil on võimekus kõrgustest päästa. Kiire reageerimise puudumine päästmisolukorras võib tekitada rippumistrauma.

Piiratud ligipääsuga ruum

Piiratud ligipääsuga ruum ja selles töötamisega kaasnevad ohud

Piiratud ligipääsuga ruum (Confined Space) on mõõtmetelt selline, mis võimaldab inimesel sinna siseneda ja seal töötada, kuid väljumine ja sisenemine on piiratud või takistatud ja see pole ette nähtud pidevaks töökeskkonnaks. Enne töö alustamist on oluline teadvustada varitsevaid ohte ja teada, kuidas õigeid töövõtteid kasutades ohtudega hakkama saada.

Protekt maja plakat valmis_p001

Kukkumiskaitsesüsteem ja selle osadele kehtivad Euroopa standardid

Töömaast, töö iseloomust ja kasutaja tegevusest sõltuvalt võib kukkumiskaitsesüsteemina kasutatavaid sobivaid lahendusi olla mitmeid. Parima lahenduse leidmiseks peab arvesse võtma erinevaid asjaolusid, kaasa arvatud jälgima, et tooted omavahel ühilduksid ja üksteise töökindlust ega funktsioneerimist ei takistaks.

Võta meiega ühendust:

Tel: (+372) 56 111 024

E-mail: abi@kukkumiskaitse.ee

____

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja sügavustes turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Kõrgtöid sooritame enamasti köis-ligipääsu tehnika näol, mis võimaldab töötada kitsastes tingimustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Kukkumiskaitse.ee