Koolitus neile, kes paigaldavad ja demonteerivad tellinguid.

Tellingukoolituse aluseks on “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” ning määrused “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“, “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.

Koolitus põhineb Layher’i juhenditel ning koosneb teoreetilisest osast ja tellingute montaaži/demontaaži praktilistest harjutustest.

Käsitleme töökeskkonnas ja kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, seadusandlust, ohutusmeetmeid tellingute montaažil, demontaažil ja tellingul töötamisel, kukkumiskaitsevahendite valimist ja kasutamist ning tellingute kontrollimist.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat.

Koolituspakkumise saamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee