Mis on piiratud ruum?

Piiratud ligipääsuga ruum (Confined Space) on oma mõõtmetelt selline, mis võimaldab inimesel sinna siseneda ja seal töötada. Küll aga on sealt väljumine ja sinna sisenemine piiratud või takistatud ja see ei ole ette nähtud pidevaks töökeskkonnaks. Piiratud ruum võib endas hoida kahjulikke ja kergestisüttivaid gaase, sisse imavaid materjale, libedaid ja niiskeid pindu jne ning ruumist on hädaolukorras raske välja pääseda.

Siia alla liigituvad näiteks luugid, veesõidukid, mahutid, tsisternid, augud, silotornid, šurfid, (kanalisatsiooni)torud, kaevud, lõõrid, keldrid, kambrid ja teised sarnased alad, mis tõstavad õnnetuste juhtumise ja vigastuste tekkimise tõenäosust oma suletuse tõttu.

Levinumad vigastused, mis piiratud ruumis töötades võivad tekkida, on tulekahjust ja plahvatusest tulenevad vigastused, mürgistest gaasidest või hapnikupuudusest põhjustatud teadvusekaotus ja lämbumine, vedeliku tõusust tingitud uppumine ja kehatemperatuuri tõusust tingitud teadvusekaotus.

Enamik piiratud ruumides juhtuvatest õnnetustest juhtuvad, sest:

  • töötajad pole saanud vastavat koolitust töökohal esinevate ohtude äratundmiseks;
  • ohte pole enne töötajate ruumi sisenemist hinnatud ega elimineeritud;
  • päästjad ei ole pädevad ega piisavalt koolitatud.

Reeglina on vajalik piiratud ligipääsuga ruumides töötamiseks vähemalt kolmeliikmest meeskonda: piiratud ruumis töötaja ja kaks töötajat ruumist väljaspool, kellest ühel on jälgija roll. See on vajalik, et tagada töötaja väljatoimetamine ruumist ja talle esmaabi andmine.

Enne piiratud ruumis töö alustamist on oluline tagada piiratud ruumide ohutus ja olla teadlik seal varitsevatest ohtudest ja moodustest, kuidas õigeid töövõtteid kasutades nende ohtudega hakkama saada. Lisaks tuleb teha  kindlaks, et kõik isikud, kes viibivad piiratud ruumides, on eelnevalt juhendatud ja koolitatud piiratud ruumiga seonduvate ohtude osas. Koolituse ja juhendamise osas võta meiega ühendust.