Katlamaja laetalade puhastamine

Parandustööd tootmishoone välisfassaadil