Mast IN-2199 Xtirpa 2400 mm tõsteseadeldisesüsteemile