Töötajad tuleb isikukaitsevahenditega varustada juhul kui õnnetuse või haigestumise ohtu töökohas ei saa vältida ega piirata tehniliste ühiskaitsevahendite või töökorraldusabinõudega. Isikukaitsevahendite väljastamisel tuleb tööandjal korraldada töötajatele isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe.

Isikukaitsevahendite kasutamise vajadus on määratletud töökeskkonna riskianalüüsis, kuhu on märgitud, kus, mis tüüpi ja milliste kaitseomadustega vahendeid töötajale tervise kaitseks kasutada on vaja.  Tööinspektsiooni soovitused isikukaitsevahendite kohta on leitavad siin.

Isikukaitsevahendite väljaõpe ja kasutamine:

Koolitus koosneb isikukaitsevahendite kasutamise väljaõppest koos näitliku isikukaitsevahendite kasutamisega ning käsitlusele tulevad ka terviseriskid, mis kaasnevad isikukaitsevahendi mittekasutamisel.

Teemad:

  • isikukaitsevahendite liigid;
  • peakaitsevahendid;
  • kuulmiskaitsevahendid;
  • näo- ja silmakaitsevahendid;
  • hingamiskaitsevahendid;
  • kätekaitsevahendid;
  • kaitseriided ja -jalanõud;
  • kukkumiskaitsevahendid.

Koolitus toimub Vabariigi Valitsuse 11.01.2000. a määruse nr 12 “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord”  § 2 lg 6 p 5 alusel. Koolituse programmi kohandame tellija spetsiifilistele nõuetele vastavalt, võttes arvesse isikukaitsevahendite kasutusjuhendeid, isikukaitsevahendite kasutamise korda tellija ettevõttes ja tellija riskianalüüsi tulemusi.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

isikukaitsevahendite väljaõpe

Koolituse saame läbi viia teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Koolituse näitlikud isikukaitsevahendid on tagatud meie poolt.

Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Koolituspakkumise saamiseks või avatud koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee.

Koolitaja

Taavi Lukas, Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

 

Tutvu ka meie õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise alustega.

Taavi Lukas