Tellingukoolitus põhineb Töötervishoiu ja tööohutuse seadusel ning määrustel “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“, “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.

Koolituse aluseks on Layher‘i juhendid ning see koosneb teoreetilisest osast ja tellingute montaaži ja demontaaži praktilistest harjutustest.

Tellingukoolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena teab osaleja tellingute klassifikatsiooni ja detaile ning oskab ohutult monteerida ja demonteerida tellinguid, valides tööks vajalikud vahendid.

Teemad:

  • töökeskkonnas ja kõrgtöödel esinevad ohutegurid;
  • töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleeriv seadusandlus;
  • ohutusmeetmed tellingute montaažil, demontaažil ja tellingul töötamisel;
  • kukkumiskaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • tellingute kontroll.

Praktiliste harjutustena tellingu aluspinna ettevalmistamine, tellingudetailide tuvastamine, tellingu montaaž ja demontaaž, paigaldatud tellingu kontroll ja analüüs, detailide virnastamine alusele.

Koolituse programmi kohandame tellija spetsiifilistele nõuetele vastavalt.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tellingute paigaldaja tunnistus kehtivusega 2 aastat.

Kokkuleppel ja olenevalt koolituse programmist võimalik väljastada BSA tunnistused.

tellingukoolitus

Koolituse saame läbi viia oma treeningväljakul Tallinnas või Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Praktilise osa läbiviimiseks kasutame Layher‘i tellingudetaile või tellijal olemasolevaid detaile. Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Tellingukoolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Koolituspakkumise saamiseks või avatud koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee.

Koolitaja

Taavi Lukas, Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Kukkumiskaitse OÜ on Baltic Scaffolders Association liige alates aastast 2018. Taavi Lukas on läbinud Layher FW, Layher FlexBeam ja Layher Allround koolitused ning on BSA inspektor.

 

Tutvu ka meie õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise alustega.

Taavi Lukas