kõik koolitused koostame vastavalt teie ettevõtte vajadustele

Kõrgtööde koolitus

Kõrgtööde koolitus neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kõrgematel pindadel. Käsitleme kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, seadusandlust, redelil töötamist, ankrupunktide valikut, kukkumiskaitsevahendite valimist ja nende kasutuskõlblikkuse  kontrollimist ning päästetöid eriolukorras.

Kõrgtööde koolitus koosneb ainult teoreetilisest või teoreetilisest+praktilisest osast. Koolituse viime läbi oma treeningväljakul või teie ettevõtte territooriumil.

Koolituseks vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks kõrgtööde koolituse plastikkaardi.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolitus

Piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolitus (Confined Spaces)

Koolitus neile, kes töötavad piiratud ligipääsuga ruumides (piiratud ruumi kohta loe lähemalt siit). Käsitleme piiratud ligipääsuga ruumides töötamisega kaasnevaid ohte ja nende äratundmist, seadusandlust, kukkumiskaitsevahendite valimist ja nende kontrollimist ning päästmist.

Koolitus koosneb ainult teoreetilisest või teoreetilisest+praktilisest osast. Koolituse viime läbi oma treeningväljakul või teie ettevõtte territooriumil.

Koolituseks vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolituse plastikkaardi.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Praktiline tellingukoolitus

Praktiline tellingukoolitus

Koolitus põhineb Layher’i juhenditel ning koosneb teoreetilisest osast ja tellingute montaaži/demontaaži praktilistest harjutustest.

Käsitleme töökeskkonnas ja kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, seadusandlust, ohutusmeetmeid tellingute montaažil, demontaažil ja tellingul töötamisel ning tellingute kontrollimist.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat.

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Koolituse eesmärk on anda põhjalik isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe koos näitliku isikukaitsevahendite kasutamisega.

Käsitletavad teemad: isikukaitsevahendite liigid, peakaitsevahendid, kuulmiskaitsevahendid, näo- ja silmakaitsevahendid, hingamiskaitsevahendid, kätekaitsevahendid, kaitseriided ja -jalanõud, kukkumiskaitsevahendid.

Koolituse läbimisel saab osaleja tõendi.

koolitusi on võimalik läbi viia nii eesti kui ka vene keeles

Meie kliendid: