Ettevõttesisese koolituse kava koostades võtame arvesse ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.

Kõrgtööde koolitus

Kõrgtööde koolitus neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kõrgematel pindadel. Käsitleme kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, seadusandlust, redelil töötamist, ankrupunktide valikut, kukkumiskaitsevahendite valimist ja nende kasutuskõlblikkuse  kontrollimist ning päästetöid eriolukorras.

Koolituseks vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Praktiline tellingukoolitus

Praktiline tellingukoolitus

Koolitus põhineb Layher’i juhenditel ning koosneb teoreetilisest osast ja tellingute montaaži/demontaaži praktilistest harjutustest.

Käsitleme töökeskkonnas ja kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, seadusandlust, ohutusmeetmeid tellingute montaažil, demontaažil ja tellingul töötamisel ning tellingute kontrollimist.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat.

Piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolitus (Confined Spaces)

Koolitus neile, kes töötavad piiratud ligipääsuga ruumides (piiratud ruumi kohta loe lähemalt siit). Käsitleme piiratud ligipääsuga ruumides töötamisega kaasnevaid ohte ja nende äratundmist, seadusandlust, kukkumiskaitsevahendite valimist ja nende kontrollimist ning päästmist.

Koolituseks vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Koolituse eesmärk on anda põhjalik isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe koos näitliku isikukaitsevahendite kasutamisega.

Käsitletavad teemad: isikukaitsevahendite liigid, peakaitsevahendid, kuulmiskaitsevahendid, näo- ja silmakaitsevahendid, hingamiskaitsevahendid, kätekaitsevahendid, kaitseriided ja -jalanõud, kukkumiskaitsevahendid.

Koolituse läbimisel saab osaleja tõendi.

Koolitust on võimalik läbi viia nii eesti kui ka vene keeles.

Meie kliendid: