— Koolitused

Tööohutuse koolitused asutusesiseselt üle Eesti. Koolituskava koostamisel lähtume tellija vajadustest ja soovidest ning võtame arvesse ettevõtte spetsiifikat. Meie eesmärk on pakkuda terviklahendusi, sh konsultatsiooni, et hetkeolukorrast lähtudes paika panna koolituse oodatavad väljundid ja tagada koolituse maksimaalne tulemuslikkus.

Koolituse toimumise koht kokkuleppel tellijaga – ka praktilise koolituse jaoks saame kasutada mobiilset lahendust ning koolituse läbi viia tellija territooriumil. Kõik õppevahendid praktilise koolituse läbimiseks on tagatud meie poolt.

Kõrgtööde ohutus ja kukkumiskaitsevahendite kasutamine

Kõrgtööde koolitus neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudes kukkumisohuga kohtades. Koolituse tulemusena oskab õppija valida tööks vajalikud kukkumiskaitsevahendid ja teostada ohutult töid kukkumisohuga kohtades.

Piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolitus

Koolitus neile, kes töötavad sügavikes või piiratud ligipääsuga kohtades. Töötamine kaevus, mahutis, tsisternis või muus piiratud ligipääsuga ruumis tõstab tööõnnetuste juhtumise tõenäosust ja nõuab seetõttu eriväljaõpet ja koolitust. Piiratud ligipääsuga ruumi (Confined Space) kohta loe lähemalt siit.

Kõrgtööde ohutus ja tellingute paigaldus

Layher‘i juhenditel ja Töötervishoiu ja tööohutuse seadusel põhinev koolitus neile, kes paigaldavad ja demonteerivad tellinguid. Käsitleme kõrgtöödel esinevaid ohutegureid, ohutusmeetmeid tellingute montaažil, demontaažil ja tellingutel töötamisel, kukkumiskaitsevahendite valimist ja kasutamist ning tellingute kontrollimist.

Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

Koolitus põhineb määrusel Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord ja koolituse eesmärk on anda põhjalik isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe koos näitliku isikukaitsevahendite kasutamisega ning selgitada terviseriske, mis kaasnevad isikukaitsevahendi mittekasutamisel.

— Taavi Lukas

Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Shopping Cart
Scroll to Top