— KOOLITUSED

Piiratud ligipääsuga ruumides töötamise koolitus

Turvaline töö sügavikes ja piiratud ruumides

Piiratud ruumi koolitus on mõeldud neile, kes töötavad sügavikes või piiratud ligipääsuga ruumides. Töötamine mahutis, tsisternis, kaevus või muus sügavikus või suletud ruumis tõstab tööõnnetuste juhtumise tõenäosust ja nõuab seetõttu eriväljaõpet ja koolitust. Piiratud ligipääsuga ruumi (Confined Space) kohta loe lähemalt siit.

Koolituse eesmärk on anda teoreetilised ja praktilised teadmised, et töö sooritamine sügavikus või piiratud ruumis oleks ohutu ning kasutusel oleks sobilikud kukkumiskaitse- ja päästevahendid.

Piiratud ruumi koolituse väljundid ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena on osaleja teadlik ohtudest ja riskidest, mis kaasnevad piiratud ruumis töötamisega, oskab valida tööks vajalikud isikukaitsevahendid ja teostada tööd ohutult tööohutusplaani jälgides.

Teemad:

  • tööõnnetused ja põhjused piiratud ligipääsuga ruumides töötamisel;
  • piiratud ruumides töötamisega kaasnevad ohud ja nende äratundmine;
  • sisenemisluba ja luba nõudvad piiratud ruumid;
  • piiratud ruumi meeskond;
  • tööohutusplaan piiratud ruumides töötamiseks;
  • sobilike isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • järelvalve, päästevõimekus ja päästetööd eriolukorras.

Praktilise koolituse sooritamiseks kasutame piiratud ligipääsuga ruumi imitatsiooni ja lisaks tellija territooriumil olevat piiratud ruumi, milles töötajad oma tööülesandeid täidavad. Töökeskkonnas olevas ruumis koolituse tegemine võimaldab tuvastada olemasolevad ohud/riskid ja leida sobilikud isikukaitsevahendid konkreetse töömaa jaoks.

Koolituse programmi kohandame tellija spetsiifilistele nõuetele vastavalt.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks piiratud ligipääsuga ruumides töötamise (Confined Spaces) koolituse plastikkaardi. Koolitusmahu 100%-l täitmisel, kuid eksami mittesooritamisel väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolituse saame läbi viia oma treeningväljakul Tallinnas või Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

— Taavi Lukas

Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Võta meiega
ühendust!

Koolituspakkumise saamiseks või avatud registreerimisega koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024, saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Koolituse valik
Koolituse keel
Koolituse toimumise koht
Shopping Cart
Scroll to Top