— TEENUSED

Ohutusvõrgud

Ohutusvõrkude paigaldamine ja kasutamine

Turvavõrk vastavalt standardile EN 1263-1 on mõeldud kõrgustes töötavate isikute kukkumisest tingitud vigastuste vähendamiseks. Standardile vastavad võrgud peavad olema paigaldatud vastavalt standardile EN 1263-2.

Ohutusvõrke on võimalik paigaldada nii horisontaalseks kui vertikaalseks kaitseks, takistamaks isikute ja materjalide alla kukkumist avatud äärtelt, näiteks põrandaservadelt, katustelt, treppidest ja süvendite servadelt, või piiramaks vertikaalseid tühimikke, näiteks aknaavasid või trepišahte. Samuti on võimalik ohutusvõrke paigaldada tööplatvormina kasutamiseks.

Ennetamine ja kompetentsus

Tavaliselt paigaldatakse kõrgustes töötava isiku töömaa alla tüüp S turvavõrk (horisontaalne võrk) ja kukkumise korral püütakse töötaja ohutusvõrku. Lisaks on vastavalt standardile EN 1263-1 kättesaadavad teist tüüpi ohutusvõrgud – tüüp V ehitiste väliskülgedele riputamiseks, tüüp U tellingute külgedele ja tüüp T struktuuri konsoolidele paigaldamiseks.

Galerii

Ohutusvõrgu paigaldamine (Süsteem S)

Standardi nõuetele vastamiseks peab iga ohutusvõrk olema varustatud unikaalse seerianumbri ja märgisega. Lisaks peab seal sisalduma info tootja või maaletooja kohta, võrgu tüüp, tootmise aasta ja kuu, minimaalne katsevõrgu energianeelduvus ja standard, millele võrk vastab.

Ohutusvõrke peaks hoiustama kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, kuumaallikatest ja söövitavatest ainetest. Võrgud ega köied ei tohi kokku puutuda teravate servadega. Võrgule kukkunud esemed tuleb võrgu pealt koheselt eemaldada. Paigaldaja kohustus on ohutusvõrk ja kinnitussüsteem üle vaadata. Ohutusvõrke võib parandada ainult tootja poolt heaks kiidetud pädev isik.

Ohutusvõrgud peaks iga 12 kuu järel üle vaatama veendumaks, et nende seisukord pole UV-kiirguse mõjul halvenenud ja need pole muutunud ohtlikuks. Igal aastal peab eemaldama ühe katsetüki (mis on kinnitatud võrgule) ja saatma selle võrgu tootjale testimiseks.

Alltoodud väärtused toimivad eeldusel, et võrgu minimaalne suurus on 35 ruutmeetrit ja lühem külg on vähemalt 5-meetrit.

Ohutusvõrkude tootmist käsitleb EN 1263/1. Standardile vastavad ohutusvõrgud peavad olema paigaldatud vastavalt EN 1263/2. Lisaks võivad kehtida kohalikud standardid.

Ankurduspunktid

Turvavõrgud peavad olema vähemalt iga 2,5 meetri tagant kandevstruktuuri ankurduspunkti külge kinnitatud. Iga ankrupunkt peab suutma taluda 45° nurga all 6kN-st jõudu.

Võrgu perimeetriköis peab alati olema ühendatud kasutatava ankurduspunktiga.

Soovituslik on paigaldada ohutusvõrgud ilma vahedeta võrgu serva ja tugistruktuuri või külgneva võrguga. Lubatavad on horisontaalsed vahed suurusega kuni 100 mm, erandjuhtudel kuni 225 mm.

Sidumisköied

Kinnitamiseks on erinevaid võimalusi, EN 1263/2 kirjeldab ainult sidumisköite kasutamist. 

Sidumisköied on tavaliselt valmistatud 12 mm diameetriga 3-kiulisest polüamiidist (tüüp L, tüüp M, tüüp R, tüüp Z). Ühekordse kinnitamise korral peab sidumisköie tugevus olema vähemalt 30kN, topeltsidumisel vähemalt 15kN. Sidumisköied seotakse ümber perimeetriköie ja võrgu serva ning struktuuri külge. Kasutada tuleb sõlmesid, mis toimivad kukkumise peatamise korral. Köieotsad peavad olema hargnemise eest kaitstud.

Kasutada võib ühendusseadmeid, mis vastavad EN 362, EN 12275 või DIN 5299.

Kukkumiskõrgus

EN 1263/2 käsitleb kuni 6-meetrist maksimaalset kukkumiskõrgust ja 3-meetrist maksimaalset kukkumiskõrgust 2-meetri ulatuses võrgu äärest. Heaks tavaks on paigaldada ohutusvõrgud töötasapinnale võimalikult lähedale (eelistatavalt 2-meetri ulatuses) – see teeb potentsiaalse kukkumiskõrguse võimalikult väikeseks ja vähendab kokkupõrkel kukkujale, võrgule ja võrku toetavale struktuurile avalduvat jõudu.

Võrgu suurus ja pinge

Kahe fikseeritud punkti vahele tõmmatud võrk vajub rippu, tõmmates võrgu perimeetrit sissepoole. Sel põhjusel peab võrk olema igast küljest vähemalt 10% pikem.

Võrk peab olema paigaldatud sellise pinge all, mis võimaldab kukkumise korral võrgul täita oma eesmärki. Liiga suure eelpinge korral ei pruugi võrgusilmad õigel määral deformeeruda, mis takistab võrgu sihtotstarbelist toimimist. Liiga väike pinge tähendab pikemat kukkumismaad ja võimalikke takistusi kukkumise teekonnal. Õige pinge peaks olema 10% ulatusest kahe külgneva toe vahel.

Võrgu deformeerumise määr sõltub kukkumiskõrgusest ja võrgu suurusest. Suurelt kõrguselt suure võrgu peale kukkumisel tekib suurem deformatsioon kui väikselt kõrguselt väikese võrgu peale kukkumisel.

Püüdelaius

Mõistlik on katta võrguga tööalast suurem ala. See vähendab ohtu, et kasutaja kaldub komistades ettepoole ja kukub ohutusvõrgust mööda. Töökõrgusest sõltub see, kui kaugele kasutaja ettepoole kaldudes kukub. Näiteks:

kukkumiskõrgus <1 m = min püüdelaius >2 m
kukkumiskõrgus <3 m = min püüdelaius >2,5 m
kukkumiskõrgus <6 m = min püüdelaius >3 m

Tavaks on laiendada võrguga kaitstud ala vähemalt 3-meetrit. Kui ohutusvõrke kasutatakse katuste jaoks, mille kalle on >20, peab minimaalne püüdelaius olema vähemalt 3-meetrit ja madalaim punkt paiknema tööpinnast vähemalt 3-meetrit madalamal.

Võrkude ühendamine

Ülekattuvus

Kokkusidumisel tuleb ühendusköis põimida läbi iga teise võrgusilma (haarates mõlema võrgu perimeetriköit), et võrguga kaetud alale ei jääks ega saaks tekkida vahesid, mis on suuremad kui 100 mm. Kasutada tuleb 8 mm diameetriga polüamiidist ühendusköit, mille minimaalne katkemistugevus on 7,5kN (tüüp O). Köie mõlemad otsad peavad olema kinni seotud. Kahe võrgu keskkohas peab olema ülekattuvus suurem kui 2-meetrit.

Kinnisidumine

Kui 2-meetrist kattuvust pole võimalik saavutada, seotakse ühe võrgu ülemine perimeetriköis teise võrgu silmade külge. Sama korratakse ülekattuvuse teisel küljel. Kasutada 8 mm diameetriga polüamiidist ühendusköit, mille minimaalne katkemistugevus on 7,5kN (tüüp O).

Võta meiega
ühendust!

Helista +372 56 111 024, saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Teenuse valik

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top