— Teenused

Kõrgtööd ehk töötamine mistahes kohas, kus vajalike ohutusabinõude puudumisel on oht kukkuda ja end vigastada. Töö, millega kaasneb töötaja kõrgustest kukkumise oht, on määruse Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses järgi ohtlik töö. Kukkumisohuga kohtades töötamise või liikumise ajal peab rakendama sobilikke ohutusabinõusid, näiteks kaitsepiirded, ohutusvõrgud või kukkumiskaitsevahendid.

Kukkumiskaitse.ee on spetsialiseerunud inimeste töökeskkonna ohutuse tagamisele kõrgustes ja sügavikes. Tarnime ja paigaldame ohutusvõrke ning statsionaarseid turvasüsteeme kukkumise peatamiseks ja köis-ligipääsu tagamiseks. Meie juurest saab konsultatsiooni, koolituse ja treeningu vastavalt teie ettevõtte vajadustele nii kõrgustes (redelitel, tõstukitel, tellingutel, katustel jm) kui piiratud ligipääsuga ruumides töötamiseks. Vajadusel teeme töö teie eest ära.

Sobiva lahenduse leidmiseks võta meiega ühendust!

Turvasüsteemid kõrgustesse

Turvasüsteemid kukkumise peatamise  ja köis-ligipääsu tagamiseks nii standardlahendusena (kataloog leitav siin) kui spetsiaalselt kliendi vajadustele ja soovidele vastava süsteemina.

Täieliku ohutuse tagamiseks tuleb turvasüsteem kohaldada vastavalt kasutuskeskkonnale ja seal esinevate ohtude eripärale. Aitame teil välja selgitada kukkumisohtu tekitavad kohad ja sellest lähtuvalt töötada välja teie vajadustele vastav turvasüsteem.

Ohutusvõrkude müük ja paigaldus

Ohutusvõrgud vastavalt standardile EN 1263/1:2002 on mõeldud kõrgustes töötavate isikute kukkumisest tingitud vigastuste vähendamiseks. Vaata ohutusvõrkude kataloogi siit.

Ohutusvõrke on võimalik paigaldada nii horisontaalseks kui vertikaalseks kaitseks, takistamaks isikute ja materjalide alla kukkumist avatud äärtelt, näiteks põrandaservadelt, katustelt, treppidest ja süvendite servadelt, või piiramaks vertikaalseid tühimikke, näiteks aknaavasid või trepišahte. Samuti on võimalik ohutusvõrke paigaldada tööplatvormina kasutamiseks.

Inspektsioon ja kukkumiskaitsevahendite kontroll

Kukkumiskaitse-, tugi- ja evakuatsioonivahendid peavad iga 12 kuu järel läbima perioodilise kontrolli (vastavalt EN 365:2004). Vahendeid tuleb kontrollida sagedamini juhul kui seadmete kasutamine põhjustab tugevat kulumist või seadmeid kasutatakse rasketes tingimustes.

Kontrolli võib läbi viia pädev isik, kellel on tootja poolt väljastatud sertifikaat.

Eritööd kõrgustes

Konsultatsioon, parandustööd, puhastustööd, seadmete paigaldus ja demonteerimine, jää ja lume eemaldus katustelt, kõrgtöid teostavate töötajate julgestamine ning ehitustööd kõrgustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Teostame töid köis-ligipääsu tehnika (Rope Access) näol. Sealjuures enamasti ei ole vaja tellinguid, tõstukeid ega platvorme, mis omakorda võimaldab luua erinevaid süsteeme ja paindlikke lahendusi tööalale ligipääsuks.

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top