Kõrgtööd

Eritööd kõrgustes

Konsultatsioon, parandustööd, puhastustööd, lume ja jää eemaldus katustelt, seadmete monteerimine ja demonteerimine, julgestamine ning ehitustööd kõrgustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Teostame töid köis-ligipääsu tehnika (Rope Access) abil. Sealjuures ei ole vaja tellinguid, tõstukeid ega platvorme, mis omakorda võimaldab luua erinevaid süsteeme ja paindlikke lahendusi tööalale ligipääsuks.

Ohutusvõrgud

Ohutusvõrgud

Ohutusvõrgud vastavalt standardile EN 1263/1:2002 on mõeldud kõrgustes töötavate isikute kukkumisest tingitud vigastuste vähendamiseks.

Ohutusvõrke on võimalik paigaldada nii horisontaalseks kui vertikaalseks kaitseks, takistamaks isikute ja materjalide alla kukkumist avatud äärtelt, näiteks põrandaservadelt, katustelt, treppidest ja süvendite servadelt, või piiramaks vertikaalseid tühimikke, näiteks aknaavasid või trepišahte. Samuti on võimalik ohutusvõrke paigaldada tööplatvormina kasutamiseks.

Vaata ohutusvõrkude kataloogi siit.

Turvasüsteemid

Turvasüsteemid kõrgustesse

Turvasüsteemid kõrgustest kukkumise vastu nii standardlahendusena (kataloog leitav siin) kui spetsiaalselt kliendi vajadustele ja soovidele vastava süsteemina.

Täieliku ohutuse tagamiseks tuleb turvasüsteem kohaldada vastavalt kasutuskeskkonnale ja seal esinevate ohtude eripärale. Aitame teil välja selgitada kukkumisohtu tekitavad kohad ja sellest lähtuvalt töötada välja teie vajadustele vastav turvasüsteem.

Inspektsioon ja varustuse kontroll

Inspektsioon ja varustuse kontroll

Kukkumiskaitse-, tugi- ja evakuatsioonivahendid peavad iga 12 kuu järel läbima perioodilise kontrolli (vastavalt EN 365:2004). Vahendeid tuleb kontrollida sagedamini juhul kui seadmete kasutamine põhjustab tugevat kulumist või seadmeid kasutatakse rasketes tingimustes.

Kontrolli võib läbi viia pädev isik, kellel on tootja poolt väljastatud sertifikaat.