Standardid

Kukkumiskaitsesüsteemi olulised elemendid

Joonis on abiks, et leida töö iseloomule vastavad kukkumiskaitsevahendid. Töömaast ja kasutaja tegevusest sõltuvalt võib sobivaid lahendusi olla mitu ja parima lahenduse leidmiseks peab arvesse võtma mitmeid asjaolusid, kaasa arvatud jälgima, et tooted omavahel ühilduksid ja üksteise töökindlust ja  funktsioneerimist ei takistaks.

Üldiselt koosneb kukkumiskaitsesüsteem kolmest elemendist:

  1. Ankurduspunkt, mis peab taluma maksimaalset dünaamilist jõudu, mida kasutaja koos tema kaasas kantavate vahenditega kukkumisel võib tekitada.
  2. Turvaliin või kukkumise pidurdaja – olenevalt töö iseloomust võib see olla näiteks kukkumisleevendiga köis, automaatplokk või kukkumist tõkestav köis.
  3. Turvarakmed – kukkumise peatamise süsteemis on EN 361 vastavad täisrakmed ainukesed rakmed, mida võib kasutada. Tööasendisüsteemis võib kasutada ka EN 358 vastavat tööasendivööd.

Süsteemi komponentide omavahel ühendamiseks peab kasutama EN 362 vastavaid ühendusseadmeid. Enne töö alustamist tuleks paika panna ka päästeplaan ja teha kindlaks, et päästevahendid on olemas ja päästevõimekus tagatud.

Mõnikord võivad tööks mittesobivad kukkumiskaitsevahendid kasutajale kaasa tuua rohkem kahju kui kasu, näiteks kui valitud on vale pikkusega turvaliin või ebasobiv ankurduspunkt. Võta meiega ühendust ja aitame leida tööks sobiva komplekti!

Kehtivate Euroopa standarditega saab lähemalt tutvuda Eesti Standardimis- Ja Akrediteerimiskeskuse lehel.

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top