— KOOLITUSED

Kõrgtööde koolitus

Turvaline töö kõrgustes

Kõrgtööde ohutusalane koolitus on mõeldud neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel ja soovivad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, et sooritada kõrgtöid ohutult, kasutades tööks sobilikke kukkumiskaitsevahendeid.

Enne kõrgtöödega alustamist tuleb veenduda, et töötaja on selle töö jaoks kompetentne. Tööandja kohustus on tagada, et ohualal töötavad ainult vastava väljaõppe ja juhendamise saanud töötajad või tööd tehakse sellise töötaja järelvalve all (TTOS § 4 lg 4 [2]).

Meie poolt välja koolitatud

Kõrgtööde koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena oskab osaleja valida tööks vajalikud kukkumiskaitsevahendid ja teostada ohutult kõrgtöid katustel, mastidel, redelitel, tellingutel ja muudes kukkumisohuga kohtades.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks kõrgtööde koolituse plastikkaardi. Koolitusmahu 100%-l täitmisel, kuid eksami mittesooritamisel väljastatakse tõend osalemise kohta.

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleerivat seadusandlust;
  • valib tööks sobilikud kukkumiskaitsevahendid ja hindab nende kasutuskõlblikkust;
  • hindab redeli ja tellingu korrasolekut ja kasutab neid ohutult;
  • paigaldab ja kasutab kukkumise peatamise süsteemi võttes arvesse kõrgtöödega seotud ohutegureid;
  • paigaldab ja kasutab positsioneerimise süsteemi võttes arvesse kõrgtöödega seotud ohutegureid;
  • viib läbi päästetööd kannatanu allalaskmiseks.

Praktiliste harjutustena isikliku varustuse komplekteerimine töö iseloomu arvestades; julgestusliinide ja automaatplokkide paigaldamine ja kasutus; turvaliinidega ronimine ja leevendi põhimõte; positsioneerimine kasutades seljavööga rakmeid ja positsiooniliini; päästekomplekti kasutamine ja kannatanu päästmine turvaliini läbilõikamise teel.

Põhikoolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt ja annab 5 TP-d.

Koolituse saame läbi viia oma treeningväljakul Tallinnas või Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

— Taavi Lukas

Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

— Anders Veetamm

Kukkumiskaitse OÜ koolitaja

Anders on kirglik ja kogenud kõrgtööde koolitaja, kellel on mitmekülgne rahvusvaheline kogemus. Ta on töötanud Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Austraalias, kus ta on omandanud sügavad teadmised erinevatest ohutuskultuuridest. Nüüd jagab ta innukalt oma teadmisi ja kogemusi ka Eestis, kus tema silmad särama panevad igasugused kõrgustega seotud teemad. Ta on pühendunud oma tööle ja soovib aidata luua turvalisemat keskkonda kõigile, kes tegelevad kõrgtöödega.

Võta meiega
ühendust!

Koolituspakkumise saamiseks või avatud registreerimisega koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024, saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Koolituse valik
Koolituse keel
Koolituse toimumise koht
Shopping Cart
Scroll to Top