— TEENUSED

Inspektsioon ja varustuse kontroll

Perioodiline kontroll

Kukkumiskaitse-, tugi- ja evakuatsioonivahendid peavad iga 12 kuu järel läbima perioodilise kontrolli. Vahendeid tuleb kontrollida sagedamini juhul kui seadmete kasutamine põhjustab tugevat kulumist või seadmeid kasutatakse rasketes tingimustes.

Perioodilise kontrolli peab läbi viima pädev isik, kes on kursis kehtivate regulaarse kontrolli nõuete, tootja poolt antud soovituste ja juhistega ning järgib tootja kehtestatud regulaarse kontrolli meetodeid. Mõnede keerulisemate vahendite regulaarset kontrolli tohib läbi viia vaid tootja või tema poolt volitatud isik/asutus.

Kontrolli maksumus

10 / ühe toote inspektsioon
  • Kontrolli läbinud tooted märgistame kontrollsildi või - kleebisega.
  • Inspektsiooni järgselt väljastame elektroonilise inspektsiooniakti.
  • Vajadusel lisandub toodete transpordikulu.
  • Hindadele lisandub käibemaks.

Kukkumiskaitse meeskonna läbitud koolitused

Pädev isik perioodilise kontrolli tegemiseks

Euroopa standardi EN 365:2004 järgi peab pädev isik olema kursis kehtivate perioodilise kontrolli nõuetega ning tootja antud soovituste ja juhistega, mis kehtivad asjaomase osa, allsüsteemi või süsteemi kohta. 

Tootjad võivad korraldada koolitust isikukaitsevahendite või muude seadmete perioodilise kontrolli pädevuse saamiseks või pädevuse asjakohastamiseks. Näiteks kui seadme keerukuse või uuenduste tõttu või kui seadme lahtivõtmiseks, uuesti kokkupanekuks ja hindamiseks on tarvis ohutuse seisukohalt olulisi teadmisi. 

Kasutuseelne kontroll

Kukkumiskaitse varustuse kontroll on oluline, sest kasutaja ohutus sõltub vahendi efektiivsusest ja vastupidavusest. Lisaks perioodilisele kontrollile pädeva isiku poolt peab kukkumiskaitsevahendi kasutaja oma kukkumiskaitsevahendeid kontrollima enne igat kasutamist.

Kukkumiskaitsevahendite kasutaja peab olema teadlik, mida kontrollimisel jälgida. Kasutuseelsele kontrollile kehtivad nõuded ja soovitused on leitavad konkreetse toote kasutusjuhendis, kus on välja toodud vahendi omadused ja kriteeriumid, mille alusel vahendi töökindlust hinnata. Kontroll ei pea olema aeganõudev, vaid põhjalik.

Kukkumisvastaste isikukaitse- ja muude vahendite regulaarse kontrolli ja parandustööde nõuded on toodud Euroopa standardis EN 365:2004.

Kukkumiskaitsevahendite kasutuselt eemaldamine

Kukkumiskaitse varustuse kontroll pädeva isiku poolt on kohustuslik ka siis kui tekib mistahes kahtlus seadme ohutuks kasutamiseks sobivuse asjus või kui seadet on kasutatud kukkumise pidurdamisel. Nendel juhtudel tuleb vahend koheselt kasutuselt eemaldada ja seda ei tohi uuesti kasutada enne kui pädev isik on selle kasutuskõlblikkust kirjalikult kinnitanud.

Muud nõuanded seadme kasutuselt eemaldamise osas on toodud konkreetse toote kasutusjuhendis. Juhendis on märgitud ka seadme eluiga. Enamus Kukkumiskaitse.ee valikus olevatest tekstiiltoodetest (turvarakmed, turvaliinid jm) on elueaga maksimaalselt 10 aastat alates tootmiskuupäevast. Täpsem info on leitav toote kasutusjuhendis.

Võta meiega
ühendust!

Helista +372 56 111 024, saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Teenuse valik

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top