— KOOLITUSED

Kõrgtööde ohutus ja tellingute paigaldus

Layher'i juhendite praktiline rakendamine

Tellingukoolitus põhineb Töötervishoiu ja tööohutuse seadusel ning määrustel “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“, “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.

Koolituse aluseks on Layher‘i juhendid ning see koosneb teoreetilisest osast ja tellingute montaaži ja demontaaži praktilistest harjutustest.

Tellingukoolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena teab osaleja tellingute klassifikatsiooni ja detaile ning oskab ohutult monteerida ja demonteerida tellinguid, valides tööks vajalikud vahendid.

Teemad:

  • töökeskkonnas ja kõrgtöödel esinevad ohutegurid;
  • töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleeriv seadusandlus;
  • ohutusmeetmed tellingute montaažil, demontaažil ja tellingul töötamisel;
  • kukkumiskaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • tellingute kontroll.

Praktiliste harjutustena tellingu aluspinna ettevalmistamine, tellingudetailide tuvastamine, tellingu montaaž ja demontaaž, paigaldatud tellingu kontroll ja analüüs, detailide virnastamine alusele.

Koolituse programmi kohandame tellija spetsiifilistele nõuetele vastavalt.

Koolituse saame läbi viia oma treeningväljakul Tallinnas või Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Praktilise osa läbiviimiseks kasutame Layher‘i tellingudetaile või tellijal olemasolevaid detaile. Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Tellingukoolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

— Taavi Lukas

Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja. BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Võta meiega
ühendust!

Koolituspakkumise saamiseks või avatud registreerimisega koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024, saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee või võta ühendust kontaktivormi kaudu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Koolituse valik
Koolituse keel
Koolituse toimumise koht
Shopping Cart
Scroll to Top