Kõrgtöö on töö sellises kohas, kus inimene võib sealt kukkumise korral end vigastada. Siia alla kuulub nii maapinnast kõrgemal kui ka madalamal asuvas kohas töötamine ning mõnikord võib kõrgtöö olla ka juurdepääs töökohale või sealt lahkumine.

Tööks kõrgustes loetakse näiteks töötamist katustel, redelil, tellingutel, maapinnal asuva ava kõrval ja seal, kus on risk kukkuda läbi nõrga pinna.

Ohu ennetamiseks ja riskide vähendamiseks tuleb enne kõrgtöö alustamist panna paika plaan, mida ja kuidas teha ning kasutusele võtta mõistlikud ettevaatusabinõud.

Jälgida tuleb, et kõrgtööd tegevad töötajad on selle töö jaoks kompetentsed, nad on saanud vastava väljaõppe ja juhendamise (TTOS § 4 lg 4[2]). Info kõrgtööde koolituse kohta leiad siit.

 

Kukkumiskaitse.ee teenused:

Konsultatsioon, parandustööd, puhastustööd, lume ja jää eemaldus katustelt, seadmete monteerimine ja demonteerimine, julgestamine ning ehitustööd kõrgustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Vastavalt vajadusele teostame töid köis-ligipääsu tehnika (Rope Access) abil. Sealjuures ei ole vaja tellinguid, tõstukeid ega platvorme, mis omakorda võimaldab luua erinevaid süsteeme ja paindlikke lahendusi tööalale ligipääsuks.

Lisainfo saamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee