kukkumiskaitse komplekt

Kukkumiskaitse komplekt peaks kasutamiseks olema juhtudel, kus ühiskaitsevahenditest ei piisa. Töötamisel kukkumisohuga kohtades peaks esimese variandina vigastuste vältimiseks kasutama ühiskaitsevahendeid, näiteks kaitsepiiret, kukkumiskaitsevõret või ohutusvõrku. Ühiskaitsevahendid takistavad kasutajal juurdepääsu kukkumisohuga kohani ega kohusta kasutajat kandma täiendavat varustust. Samuti ei nõua ühiskaitsevahendite kasutamine eraldi väljaõpet ega koolitust.

Olukorras, kus mingil põhjusel on ühiskaitsevahendite kasutamine välistatud, tuleb kukkumisohuga kohtades töötamisel ohutuse tagamiseks kasutada individuaalseid kukkumiskaitsevahendeid. Olenevalt töötamise kohast ja töö iseloomust tuleb valida sobiv kukkumiskaitse komplekt, et tagada optimaalne turvalisus ja ära hoida välditavad vigastused.

Kukkumist takistav või kukkumist pidurdav süsteem?

Kukkumiskaitse komplekti valikul tuleb esimesena välja selgitada, kas komplekt on kasutamiseks kukkumist takistava või kukkumist pidurdava süsteemina. Võimaluse korral tuleks eelistada esimest varianti, mis kaitseb kasutajat vabalangemise eest. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on kaitsta kasutajat vabalangemise tagajärjel tekkivate vigastuste eest.

Mõlema süsteemi puhul on oluline, et kasutaja on saanud vajaliku väljaõppe ja koolituse seadmete kasutamiseks. Vastasel juhul võivad seadmete valesti kasutamisest põhjustatud vigastused olla suuremad kui need oleksid olnud ilma seadmeid kasutamata, näiteks vale ankrupunkti valik, rakmete ebapiisav reguleerimine või tööks mittesobiva turvaliini kasutamine.

IMG_20170606_140626

Kukkumist takistav süsteem

Kukkumist takistava süsteemi eesmärk on takistada ligipääsu aladele, kus esineb kukkumisoht ja seda ei saa kasutada kukkumise pidurdamisel.

Takistavat süsteemi tuleks võimaluse korral eelistada pidurdavale süsteemile, kuna see hoiab ära kukkumise ja on lihtsamini kasutatav. Mõningates olukordades on takistava süsteemi kasutamine ainus variant, näiteks kui vaba maa olemasolu töötasapinna all on piiratud (töö madalatel hoonetel ja masinate kohal või ümbruses) ja distants kukkumise pidurdamiseks ei ole piisav.

Süsteemi kuulub:

Süsteemi osade ühendamiseks peab kasutama standardile EN 362 vastavaid ühendusseadmeid.

Kukkumist pidurdav süsteem

Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on piirata vabalangemise distantsi ja hoida ära kokkupõrked takistustega.

Kasutamiseks kui töötatakse kohas, kus inimene võib sealt kukkumise korral end vigastada, näiteks nõrgal pinnal, katuseserva lähedal või maapinnal oleva ava kõrval.

Kukkumist pidurdava süsteemi kasutamise puhul peab eelnevalt olema koostatud päästeplaan. Päästmisolukorras kiire reageerimise puudumine võib tekitada rippumistrauma.

Süsteemi kuulub:

  • keha kinnihoidev vahend – turvarakmed vastavalt standardile EN 361, võib olla koos positsioonivööga EN 358 või EN 813 istmerakmete funktsiooniga;
  • pidurdav element – turvaliin leevendiga vastavalt standardile EN 355, automaatplokk vastavalt standardile EN 360 või kukkumise lukusti koos liiniga vastavalt EN 353-1 või EN 353-2;
  • ankrupunkt vastavalt standardile EN 795.

Süsteemi osade ühendamiseks peab kasutama standardile EN 362 vastavaid ühendusseadmeid.

Võta meiega ühendust

Tel: (+372) 56 111 024

E-mail: abi@kukkumiskaitse.ee

____

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja sügavustes turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Kõrgtöid sooritame enamasti köis-ligipääsu tehnika näol, mis võimaldab töötada kitsastes tingimustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu ja BSA liige.

kukkumiskaitse

Kasutatud allikad:

  1. https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_v/otm_v_4.html
  2. PROTEKT kasutusjuhendid kukkumiskaitsevahenditele