Kõrgtööde ohutusalane koolitus on mõeldud neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel.

Enne kõrgtöödega alustamist tuleb veenduda, et töötaja on selle töö jaoks kompetentne. Tööandja kohustus on tagada, et ohualal töötavad ainult vastava väljaõppe ja juhendamise saanud töötajad või tööd tehakse sellise töötaja järelvalve all (TTOS § 4 lg 4[2]).

Kõrgtööde koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena oskab osaleja valida tööks vajalikud kukkumiskaitsevahendid ja teostada ohutult kõrgtöid katustel, redelitel, tellingutel ja muudes kukkumisohuga kohtades.

Teemadena käsitleme kõrgtöödel esinevaid ohutegureid; töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleerivat seadusandlust; redelil, tõstukil ja tellingul töötamist; ankru paigaldust ja kontrolli; kukkumiskaitsevahendite valimist ja nende kasutuskõlblikkuse kontrollimist; päästetöid eriolukorras.

Praktiliste harjutustena isikliku varustuse komplekteerimine töö iseloomu arvestades; julgestusliinide ja automaatplokkide paigaldamine ja kasutus; turvaliinidega ronimine ja leevendi põhimõte; positsioneerimine kasutades seljavööga rakmeid ja positsiooniliini; päästekomplekti kasutamine ja kannatanu päästmine turvaliini läbilõikamise teel.

Koolituse programmi koostame vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks kõrgtööde koolituse plastikkaardi.

Kõrgtööde ohutusalane koolitus

Koolituse viime läbi oma treeningväljakul või teie ettevõtte territooriumil.

Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Koolituspakkumise saamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee