kõrgtöö

Kõrgtöö on töö sellises kohas, kus inimene võib sealt kukkumise korral end vigastada. Siia alla kuulub nii maapinnast kõrgemal kui ka madalamal asuvas kohas töötamine ning mõnikord võib kõrgtöö olla ka juurdepääs töökohale või sealt lahkumine. Töö kõrgustes on näiteks töötamine katusel, redelil, tellingul, maapinnal asuva ava kõrval ja seal, kus on risk kukkuda läbi nõrga pinna.

Ohu ennetamiseks tuleb enne kõrgtöö alustamist panna paika plaan, mida/kuidas teha ning kasutusele võtta mõistlikud ja sobivad ettevaatusabinõud. Jälgida tuleb, et kõrgtööd tegevad töötajad on selle töö jaoks kompetentsed – nad on saanud vastava väljaõppe ja juhendamise.

Vajadusel teostame töid köis-ligipääsu tehnika (Rope Access) abil. Sealjuures enamasti ei ole vaja tellinguid, tõstukeid ega tööplatvorme, mis omakorda võimaldab luua erinevaid süsteeme ja paindlikke lahendusi tööalale ligipääsuks. Köis-ligipääsu puhul kõrgus ei ole piiranguks ja töö saab tehtud ka kitsastes kohtades, kuhu muude vahenditega ligi ei pääse.

Näiteks puhastustööd raskesti ligipääsetavates kohtades, seadmete paigaldamine tööstushoonetes, hoonete ja konstruktsioonide inspekteerimine. Lisaks ka lume ja jää eemaldamine katustelt ja konstruktsioonidelt.

turvarihmad
kõrgtöö julgestamine

Kukkumiskaitse.ee teenused

Võta meiega ühendust

Tel: (+372) 56 111 024

E-mail: abi@kukkumiskaitse.ee

____

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja sügavustes turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Kõrgtöid sooritame enamasti köis-ligipääsu tehnika näol, mis võimaldab töötada kitsastes tingimustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu ja BSA liige.

kukkumiskaitse