Piiratud ruum ja sellega kaasnevad ohud

Mis on piiratud ligipääsuga ruum?

Piiratud ligipääsuga ruum (Confined Space) on oma mõõtmetelt selline, mis võimaldab inimesel sinna siseneda ja seal töötada. Küll aga on sealt väljumine ja sinna sisenemine piiratud või takistatud ja see ei ole ette nähtud pidevaks töökeskkonnaks. Piiratud ruum võib endas hoida kahjulikke ja kergestisüttivaid gaase, sisse imavaid materjale, libedaid ja niiskeid pindu jne ning ruumist on hädaolukorras raske välja pääseda.

Siia alla liigituvad näiteks luugid, veesõidukid, mahutid, tsisternid, augud, silotornid, šurfid, (kanalisatsiooni)torud, kaevud, lõõrid, keldrid, kambrid ja teised sarnased alad, mis tõstavad õnnetuste juhtumise ja vigastuste tekkimise tõenäosust oma suletuse tõttu.

Millised ohud kaasnevad piiratud ligipääsuga ruumis töötamisega?

Levinumad vigastused, mis piiratud ruumis töötades võivad tekkida, on tulekahjust ja plahvatusest tulenevad vigastused, mürgistest gaasidest või hapnikupuudusest põhjustatud teadvusekaotus ja lämbumine, vedeliku tõusust tingitud uppumine ja kehatemperatuuri tõusust tingitud teadvusekaotus.

Enamik piiratud ruumides juhtuvatest õnnetustest juhtuvad, sest:

  • töötajad pole saanud vastavat koolitust töökohal esinevate ohtude äratundmiseks;
  • ohte pole enne töötajate ruumi sisenemist hinnatud ega elimineeritud;
  • päästjad ei ole pädevad ega piisavalt koolitatud.

Millega tuleb arvestada enne töö alustamist?

Reeglina on vaja piiratud ligipääsuga ruumides töötamiseks vähemalt kolmeliikmest meeskonda: piiratud ruumis töötaja ja kaks töötajat ruumist väljaspool, kellest ühel on jälgija roll. See on vajalik, et tagada töötaja väljatoimetamine ruumist ja talle esmaabi andmine.

Enne piiratud ruumis töö alustamist on oluline tagada piiratud ruumide ohutus ja olla teadlik seal varitsevatest ohtudest ja moodustest, kuidas õigeid töövõtteid kasutades nende ohtudega hakkama saada. Oluline on jälgida, et olemas oleks sobilik varustus, et erinevate olukordadega toime tulla. Lisaks tuleb teha kindlaks, et kõik isikud, kes viibivad piiratud ruumides, on eelnevalt juhendatud ja koolitatud piiratud ruumiga seonduvate ohtude osas.

Varustuse valikul aitame nõu ja jõuga!

Külasta meid aadressil Ilmatsalu 3b, 51014 Tartu, kus saad näha ja proovida erinevat varustust või võta meiega ühendust (+372) 56 111 024 / abi@kukkumiskaitse.ee ja leiame sobivad lahendused vastavalt Sinu tööolukordadele.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top