Kõrgtööde ohutusalane koolitus on mõeldud neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel ja soovivad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, et sooritada kõrgtöid ohutult, kasutades tööks sobilikke kukkumiskaitsevahendeid.

Enne kõrgtöödega alustamist tuleb veenduda, et töötaja on selle töö jaoks kompetentne. Tööandja kohustus on tagada, et ohualal töötavad ainult vastava väljaõppe ja juhendamise saanud töötajad või tööd tehakse sellise töötaja järelvalve all (TTOS § 4 lg 4 [2]).

Kõrgtööde koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

Koolituse tulemusena oskab osaleja valida tööks vajalikud kukkumiskaitsevahendid ja teostada ohutult kõrgtöid katustel, mastidel, redelitel, tellingutel ja muudes kukkumisohuga kohtades.

Teemad:

  • kõrgtöödel esinevad ohutegurid ja rippumistrauma;
  • töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleeriv seadusandlus;
  • kukkumiskaitse kasutamine käär- ja korvtõstukis;
  • tellingutel tööeelne kontroll ja töötamine;
  • redelite tüübid, märgistus ja kasutamine;
  • ankru paigaldus ja kontroll, kukkumismaa arvestamine;
  • kukkumiskaitsevahendite valimine, kasutamine ja nende kasutuskõlblikkuse kontrollimine;
  • päästevõimekus ja päästetööd eriolukorras.

Praktiliste harjutustena isikliku varustuse komplekteerimine töö iseloomu arvestades; julgestusliinide ja automaatplokkide paigaldamine ja kasutus; turvaliinidega ronimine ja leevendi põhimõte; positsioneerimine kasutades seljavööga rakmeid ja positsiooniliini; päästekomplekti kasutamine ja kannatanu päästmine turvaliini läbilõikamise teel.

Koolituse programmi kohandame tellija spetsiifilistele nõuetele vastavalt.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale Kukkumiskaitse OÜ poolt tunnistus kehtivusega 2 aastat. Teooria ja praktika sooritanud osaleja saab lisaks kõrgtööde koolituse plastikkaardi. Koolitusmahu 100%-l täitmisel, kuid eksami mittesooritamisel väljastatakse tõend osalemise kohta.

Kõrgtööde ohutusalane koolitus

Koolituse saame läbi viia oma treeningväljakul Tartus või teie ettevõtte territooriumil (üle Eesti).

Vajalikud kukkumiskaitsevahendid tagame meie – see annab võimaluse proovida erinevat varustust.

Koolitus on võimalik läbi viia eesti või vene keeles.

Peale koolituse läbimist on teie jaoks Kukkumiskaitse.ee tooted vähemalt 25% soodsamad!

Järgmine avatud kõrgtööde koolitus toimub Tartus, 5. oktoobril 2021, 08.30-17.00. Õppekeel: eesti. Maksumus 200€/osaleja (lisandub km). Registreerumiseks kirjuta abi@kukkumiskaitse.ee või helista +372 56 111 024

Koolituspakkumise saamiseks või avatud koolituse ootejärjekorda lisamiseks helista +372 56 111 024 või saada päring aadressile abi@kukkumiskaitse.ee.

Koolitaja

Taavi Lukas, Kukkumiskaitse OÜ tegevjuht-koolitaja

Tööohutusvaldkonnas aktiivselt tegelenud alates aastast 2002. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi koolitajana jaganud juba 18 aastat. Töökeskkonna spetsialisti ja konsultandina kogemus nii tööstus- kui teenindusettevõtetes.

Igapäevaselt seotud kõrgtööde tööohutusega ja kõrgtöid praktiseerinud alates 2011. Eesti Kõrgtööde Liidu liige ja asutaja, BSA inspektor. Täiskasvanute koolitaja, tase 6.

 

Tutvu ka meie õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise alustega.

Taavi Lukas