Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse Kukkumiskaitse OÜ, registrikood 12187707, aadress Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Kiigemäe tee 3, 61702 (edaspidi “Kukkumiskaitse”) veebilehe www.kukkumiskaitse.ee (edasipidi “Veebileht”) kasutajate ja Kukkumiskaitse klientide isikuandmeid. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas nende kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine ning päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine ja edastamine.

Isikuandmete vastutav töötleja on Kukkumiskaitse. Rakendame mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid, samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele viidatakse Veebilehel välislinkidena.

1. Milliseid isikuandmeid kogume?

Isikuandmete kogumisel arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetse teenuse pakkumiseks.

Tellimuse vormistamiseks kogume kliendi nime, meiliaadressi või telefoninumbri ning aadressi. Ettevõtete puhul kogume ettevõtte volitatud isiku nime(d) ja kontaktandmed. Kõikide isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid kogume?

Kogume ja kasutame isikuandmeid kliendi päringutele vastamiseks, ostu-müügilepingute täitmiseks, klientidega suhtlemiseks, Veebilehe haldamiseks ja teenuse pakkumiseks, kasutustingimuste tagamiseks ja täitmiseks ning teenuste arendamiseks.

3. Ligipääs isikuandmetele

Kukkumiskaitse töötajatel on ligipääs isikuandmetele kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks. Kukkumiskaitse võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik lepingu täitmiseks ning teenuste pakkumiseks või selleks on seadusest tulenev kohustus.

4. Isikuandmete säilitamine

Klientide isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni. Raamatupidamise seaduse alusel säilitatakse raamatupidamise algdokumente 7 aastat.

5. Veebilehe andmekaitsetingimused

Kukkumiskaitse võib Veebilehel tehnilise toimimise tagamiseks ja parema teenuse pakkumiseks kasutada küpsiseid (cookies) ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis muuhulgas võivad sisaldada teavet, millist riist- ja tarkvara klient kasutab, kasutamise aega ja kohta. Selle teabe kogumise alus on turvakaalutlused ja kasutustingimuste vastavuse kontroll, samuti analüütilisel ja statistilisel eesmärgil.

6. Muud tingimused

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume saata kiri meiliaadressile abi@kukkumiskaitse.ee. Klientidel on ka õigus kaebusega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kukkumiskaitsel on igal ajal õigus muuta oma andmekaitsetingimusi ja sellest teavitatakse Veebilehel.

 

Viimati muudetud 04.06.2021