Kuidas valida kukkumiskaitsevahendeid

Millal on vajalik kasutada kukkumiskaitsesüsteemi?

Kukkumiskaitse komplekt peaks kasutamiseks olema juhtudel, kus ühiskaitsevahenditest ei piisa. Töötamisel kukkumisohuga kohtades peaks esimese variandina vigastuste vältimiseks kasutama ühiskaitsevahendeid, näiteks kaitsepiiret, kukkumiskaitsevõret või ohutusvõrku. Ühiskaitsevahendid takistavad kasutajal juurdepääsu kukkumisohuga kohani ega kohusta kasutajat kandma täiendavat varustust. Samuti ei nõua ühiskaitsevahendite kasutamine eraldi väljaõpet ega koolitust.

Olukorras, kus ühiskaitsevahendite kasutamine on välistatud, tuleb kukkumisohuga kohtades töötamisel ohutuse tagamiseks kasutada individuaalseid kukkumiskaitsevahendeid. Olenevalt töötamise kohast ja töö iseloomust tuleb valida sobiv kukkumiskaitse komplekt, et tagada optimaalne turvalisus ja ära hoida välditavad vigastused.

Kukkumist takistav või kukkumist pidurdav süsteem?

Kukkumiskaitse komplekti valikul tuleb esimesena välja selgitada, kas komplekt on kasutamiseks kukkumist takistava või kukkumist pidurdava süsteemina. Võimaluse korral tuleks eelistada esimest varianti, mis kaitseb kasutajat vabalangemise eest. Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on kaitsta kasutajat vabalangemise tagajärjel tekkivate vigastuste eest.

Mõlema süsteemi puhul on oluline, et kasutaja on saanud vajaliku väljaõppe ja koolituse seadmete kasutamiseks. Vastasel juhul võivad seadmete valesti kasutamisest põhjustatud vigastused olla suuremad kui need oleksid olnud ilma seadmeid kasutamata, näiteks vale ankrupunkti valik, rakmete ebapiisav reguleerimine või tööks mittesobiva turvaliini kasutamine.

Kukkumist takistav süsteem

Kukkumist takistava süsteemi eesmärk on takistada ligipääsu aladele, kus esineb kukkumisoht. Kukkumist takistavat süsteemi ei saa kasutada kukkumise pidurdamisel, kukkumise riski korral tuleb lisaks kasutada kukkumise pidurdamise seadmeid.

Takistavat süsteemi tuleks võimaluse korral eelistada pidurdavale süsteemile, kuna see hoiab ära kukkumise ja on lihtsamini kasutatav. Mõningates olukordades on takistava süsteemi kasutamine ainus variant, näiteks kui vaba maa olemasolu töötasapinna all on piiratud (töö madalatel hoonetel ja masinate kohal või ümbruses) ja distants kukkumise pidurdamiseks ei ole piisav.

Kukkumist takistavasse süsteemi kuulub:

— keha kinnihoidev vahend – positsioonivöö (EN 358) või turvarakmed (EN 361);
— turvaliin (EN 354) või positsiooniliin (EN 358);
— ankrupunkt (EN 795).

Kukkumist pidurdav süsteem

Kukkumist pidurdava süsteemi eesmärk on piirata vabalangemise distantsi ja hoida ära kokkupõrked takistustega. Kasutamiseks kui töötatakse kohas, kus inimene võib sealt kukkumise korral end vigastada, näiteks nõrgal pinnal, katuseserva lähedal või maapinnal oleva ava kõrval.

Kukkumist pidurdava süsteemi kasutamise puhul peab eelnevalt olema koostatud päästeplaan. Päästmisolukorras kiire reageerimise puudumine võib tekitada rippumistrauma.

Kukkumist pidurdavasse süsteemi kuulub:

— keha kinnihoidev vahend – turvarakmed (EN 361), mis võivad olla koos positsioonivööga (EN 358) või istmerakmete funktsiooniga (EN 813);
— kukkumist pidurdav element – turvaliin leevendiga (EN 354 + EN 355), automaatplokk (EN 360) või kukkumise lukusti koos liiniga (EN 353-1 või EN 353-2);
— ankrupunkt (EN 795).

Millega arvestada toodete valimisel?

Põhimõtteliselt koosneb kõrgelt kukkumise eest kaitsev kukkumiskaitsesüsteem kolmest elemendist, kuid konkreetselt tooteid valides tuleb arvesse võtta töömaad, töö iseloomu, kasutaja mugavust ja vajadusi. Näiteks mugavana näivad pehmendustega rakmed võivad teatud tööde puhul hoopis ebamugavust tekitada, sest pehmendused ei täida oma eesmärki, vaid on lisakoormuseks. Veelgi halvem on olukord siis, kui teadmatusest või muudel põhjustel valitakse tööks toode, mida ei ole võimalik selle töö puhul sihipäraselt kasutada. Kukkumiskaitsesüsteemi kolm elementi:

01
Keha kinnihoidev vahend

Selleks võivad olla kogukeharakmed või positsioonivöö. Positsioonivöö on kasutamiseks ainult tööasendisüsteemis ja takistavas süsteemis. Kui on oht vabalangemiseks, on sobilik lahendus kogukeharakmed, mis võivad omakorda olla varustatud positsioonivööga või istumisrakmete või päästerakmete aasaga. Arvestada tuleks ka lisavarustuse olemasolu, sest kiirkinnitused ja tööriistahoidjad võimaldavad aega kokku hoida.

02
Kinnitussüsteem

Ehk turvarakmete ja ankrupunkti vahele jääv osa. Tõkestava süsteemi ja tööasendisüsteemi puhul on selle eesmärk takistada ja toetada kasutajat selliselt, et ta on kaitstud vabalangemise eest – näiteks turvaliin või positsiooniliin. Kukkumist pidurdava süsteemi puhul on kinnitussüsteemi eesmärk peatada kukkumine ja leevendada kukkumisel saadavat lööki. Selleks saab kasutada näiteks leevendiga turvaliini või automaatplokki.

03
Kinnituspunkt

Ehk turvarakmete ja ankrupunkti vahele jääv osa. Tõkestava süsteemi ja tööasendisüsteemi puhul on selle eesmärk takistada ja toetada kasutajat selliselt, et ta on kaitstud vabalangemise eest – näiteks turvaliin või positsiooniliin. Kukkumist pidurdava süsteemi puhul on kinnitussüsteemi eesmärk peatada kukkumine ja leevendada kukkumisel saadavat lööki. Selleks saab kasutada näiteks leevendiga turvaliini või automaatplokki.

Varustuse valikul aitame nõu ja jõuga!

Külasta meid aadressil Ilmatsalu 3b, 51014 Tartu, kus saad näha ja proovida erinevat varustust või võta meiega ühendust (+372) 56 111 024 / abi@kukkumiskaitse.ee ja leiame sobivad lahendused vastavalt Sinu tööolukordadele.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kukkumiskaitse.ee

Kukkumiskaitse.ee on 2011. aastal asutatud kõrgtööde keskus, mille eesmärk on pakkuda parimaid kaitselahendusi kõrgustes ja piiratud ligipääsuga ruumides turvaliselt töötamiseks. Meie soov on pakkuda terviklahendust – konsultatsioon sobiva lahenduse leidmiseks, süsteemi paigaldus, väljaõpe ja koolitus kasutajatele ning toodete perioodiline inspektsioon. Kõigi oma pakutavate süsteemide paigaldamiseks omame tootjapoolset väljaõpet. Vajalikke vahendeid tööde teostamiseks saab osta meie e-poest, Tartus asuvast laost või meie edasimüüjate käest.

Kukkumiskaitse OÜ on Eesti Kõrgtööde Liidu, ERCA ja BSA liige.

Shopping Cart
Scroll to Top