Turvakonks AZ002AS

Turvakonks AZ002AS swiveliga.

Iselukustuv turvakonks AZ002AS on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent. Alumiiniumist AZ002AS on alaliselt turvaliinile või kukkumise peatamise süsteemile ühendatud.

Iselukustuv turvakonks – kasutamise põhireeglid

Isikukaitsevahendeid võib kasutada ainult isik, kes on koolitatud ja pädev neid ohutult kasutama. Enne igat kasutamist tuleb läbi viia visuaalne kontroll seadme komponentidele mehaaniliste, keemiliste ja termiliste defektide osas. Kontroll tuleb läbi viia isiku poolt, kes hakkab seadet kasutama. Defektide esinemisel või kahtluse korral seadme korrasolekus ei tohi seadet kasutada.

Kukkumist peatava süsteemi osana kasutamisel peavad seadmed vastama kehtivatele standarditele: turvarakmed EN 361, kukkumise peatamise süsteemid EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, päästevahendid EN 341 ja positsioneerimisvahendid EN 358. Ühendusseadme pikkust tuleb arvesse võtta, kuna see mõjutab kukkumise vahemaad. Enne kukkumist peatava süsteemi kasutamist peab olema koostatud päästeplaan, et hoida ära välditavaid vigastusi.

Seadme kasutamise ajal tuleb seda kaitsta kokkupuute eest hapete, aluste, sulametalli, elava tule, metallipritsmete ja teravate servade eest. Mõnes kasutusolukorras tulen arvesse võtta, et kasutamisel võib ühendusseadme tugevus väheneda (näiteks ühendades seadme laiadele rihmadele).

Kontroll ja eluiga

Seadet tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast alates. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja väljaõpe isikukaitsevahendite kontrollimise alal. Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel. Iga perioodiline kontroll peab olema registreeritud toote passis.

Korrektselt toimiva ühendusseadme eluiga on piiramatu. Maksimaalne eluiga oleneb kasutusintensiivsusest ja töökeskkonnast. Kasutades seadet raskes keskkonnas, niisketes oludes, kontaktis teravate servadega, ekstreemsetel temperatuuridel või agressiivsete ainetega jne, võib toote kasutuselt eemaldamine olla vajalik juba peale esimest kasutuskorda. Iselukustuv turvakonks tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamisel või kui seade ei läbi kontrolli või on kahtlused seadme töökindluses.

Mõõtmed 18.8 × 7.7 cm
Standard

EN 362 T

Materjal

Alumiinium, Tsingitud teras

Lukustus

Kaheastmeline kiirlukustus

Ava

24mm

Staatiline tugevus

20kN

Shopping Cart
Scroll to Top