Kinnitusling AZ900

5.5013.00

Kinnitusling AZ900 on kasutamiseks ainult isikukaitsevahendina ning seda ei tohi kasutada tõstevahendina. Kinnitusling koosneb 21mm laiusest ja 3mm paksusest polüesterrihmast. Rihma lõpud on kokku õmmeldud, moodustades kinnise lingu. Seadet saab kasutada ankurdamise vahendina (kukkumise peatamise seadme ühendamiseks ehituslikule ankrupunktile) või turvaliinina (kasutamisel koos leevendiga).

Standard: EN 354, EN 566, EN 795B
Materjal: polüester 21mm
Staatiline tugevus: 22kN

Kasutamiseks ühele isikule samaaegseltSuitable for explosion-hazard zones

Kinnitusling on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent ja kasutamiseks samaaegselt ühele isikule. Kinnitusling on kasutamiseks ainult isikukaitsevahendina ning seda ei tohi kasutada tõstevahendina.

Enne kasutamist lugeda kasutusjuhendit.

Kinnitusling ankurdamise vahendina

Ühenda ling ümber konstruktsioonielemendi (struktuuriline ankrupunkt). Kinnita lingu otsad ovaalse karabiiniga või pane üks lingu ots läbi teise. Kinnita kukkumise peatamise seade ovaalse karabiiniga kinnituslingu külge. Kasutada ainult sertifitseeritud (EN 362) ühendusseadmeid.

Kui lingu kasutatakse osana ühendavast-leevendavast süsteemist, peab kasutama energia leevendit, mis vähendab kasutajale mõjuvat dünaamilist jõudu kukkumisel kuni 6kN-ni.

Kinnitusling turvaliinina

Kinnita lingu üks ots karabiiniga struktuurilisele ankrupunktile, mille staatiline tugevus on vähemalt 12kN. Kinnita lingu teine ots leevendile kasutades karabiini või panes lingu ühe otsa teisest läbi. Moodustunud kukkumise peatamise süsteem (leevendi+ling) kinnita turvarakmete eesmisse või tagumisse kinnituspunkti.

Perioodiline kontroll ja kasutuselt eemaldamine

Kinnituslingu tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal. Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel.

Keelatud on teha mistahes ümberehitust või täiendust seadmele ilma tootja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Hooldust võib teostada ainult seadme tootja või tema sertifitseeritud esindaja.

Seadme maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast. Maksimaalne eluiga oleneb kasutusintensiivsusest ja töökeskkonnast. Kasutades seadet raskes keskkonnas, niisketes oludes, kontaktis teravate servadega, ekstreemsetel temperatuuridel või agressiivsete ainetega jne, võib toote kasutuselt eemaldamine olla vajalik juba peale esimest kasutuskorda. Kinnitusling tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamisel või kui toode ei läbi kontrolli või on kahtlused selle töökindluses.

Pikkus

100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm, 30 cm, 60 cm, 80 cm

Shopping Cart
Scroll to Top