Kukkumise lukusti AC010 ED (14mm köiele)

Kukkumise lukusti AC010 ED (14mm köiele)

170.00

Kukkumise lukusti AC010 koos leevendi ja turvakonksuga AZ002 on juhitav kukkumist pidurdav seade paindlikul ankurdusliinil kasutamiseks. AC010 on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent, mis vastab standardile EN 353-2. Sobib köiele diameetriga 14mm (näiteks AC100).

Standardid: EN 353-2

  • Materjal: polüamiid, teras

Enne kasutamist lugeda kasutusjuhendit.

Puhasta

Kirjeldus

14mm diameetriga köiel kasutatav kukkumise lukusti AC010 on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent, mis vastab standardile EN 353-2. Seade on kasutamiseks ühele isikule samaaegselt.

Kasutades AC010 kukkumise peatamise süsteemis, peab seadmeid kasutama vastavalt kasutusjuhendile ja nad peavad vastama kohustuslikele standarditele:

Isikukaitsevahendeid võib kasutada ainult isik, kes on koolitatud ja pädev neid ohutult kasutama. Koolituse kohta vaata lähemalt siit.

Kukkumise lukusti kasutamine

  • AC010 kukkumise lukusti töötab 14mm diameetriga köiel. Köiele kinnitamisel tuleb jälgida, et seadmel olev nool on suunatud töököie ülemise lõpu poole.
  • Lukusti peab olema ühendatud kogukeharakmete eesmisse või tagumisse kinnituspunkti kasutades EN 362 klass B ühendusseadet (ühendusseadme maksimaalne pikkus 130mm). Keelatud on kinnitada kukkumise lukusti positsioneerimisvööle. Keelatud on lisada igasugused elemendid kukkumise lukusti ühendusseadme ja turvarakmete kinnituspunkti vahele.
  • Struktuurilise ankrupunkti staatiline tugevus peaks olema vähemalt 12kN. Ankrupunkti kinnitus ja kuju ei tohi võimaldada iseeneslikku avanemist. Soovituslik on kasutada sertifitseeritud ja märgistatud ankrupunkti vastavalt EN 795.

Perioodiline kontroll ja maksimaalne eluiga

Seadet tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal (vaata lähemalt siit). Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel.

Kukkumise lukusti AC010 maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast. Seade tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamisel või kui seade ei läbi kontrolli või on kahtlused selle töökindluses.

Lisainfo

Toote kood

0, ED