Ühendustross AZ410 + karabiin AZ011

40.00110.00

Ühendustross AZ410 on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent. Teraskaabel on mõlemalt poolt tugevdatud kinnitusaasadega ja kaetud läbipaistva plastikümbrisega. Kasutatuna koos energialeevendiga moodustab see ühildava ja kukkumist leevendava süsteemi. Ühendustross on ka teisaldatav ankrupunkt ja kasutamisel koos horisontaalse turvaliiniga AE320 moodustab kukkumiskaitsesüsteemi kolmele isikule samaaegselt.

Standard: EN 354, EN 795B
Materjal: tsingitud teras Ø6,3mm
Ümbris: PVC
Staatiline tugevus: 30kN

Protection for 1 personSuitable for explosion-hazard zones

Tootekood: AZ410 Kategooriad: ,

Ühendustross ajutise ankurdusvahendina

Kõrgelt kukkumist pidurdava süsteemi osaks oleva ajutise ankurdusvahendina kasutamisel peab lisaks kasutama vahendeid, mis vähendavad kasutajale kukkumise ajal mõjuvat dünaamilist jõudu kuni 6kN-ni.

Paigutage ühendustross ümber struktuurielemendi (ehituslik ankurduspunkt). Ehituslik ankurduspunkt peaks paiknema töötasandist kõrgemal ja selle kuju ei tohi võimaldada ühendustrossi tahtmatut lahtiühendamist. Ühendustrossi võib selle lühendamiseks mitu korda ümber elemendi keerata. Struktuurielemendi minimaalselt üldmõõtmed ristlõikest ei tohi olla vähem kui 20mm ja minimaalne serva raadius vähem kui 5mm.

Ühendusliini maksimaalne lubatav töökoormus ajutise ankrupunktina on 15kN. Ehitusliku ankrupunkti staatiline tugevus peab ületama ühendustrossi töökoormust vähemalt kahekordselt, kuid ei tohi olla vähem kui 12kN.

Ühendustross turvaliinina

Turvaliinina kasutamisel peab kasutama koos energialeevendiga (EN 355), mis on ühendatud kogukeharakmetele. Selle allsüsteemi kogupikkus koos ühendusliini, energialeevendi ja ühendusvahenditega ei tohi olla rohkem kui kaks meetrit.

Perioodiline kontroll ja kasutuselt eemaldamine

Ühendustrossi tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal. Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel.

Keelatud on teha mistahes ümberehitust või täiendust seadmele ilma tootja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Hooldust võib teostada ainult seadme tootja või tema sertifitseeritud esindaja.

AZ410 tööiga on tähtajatu. Maksimaalne eluiga oleneb kasutusintensiivsusest ja töökeskkonnast. Kasutades seadet raskes keskkonnas, niisketes oludes, kontaktis teravate servadega, ekstreemsetel temperatuuridel või agressiivsete ainetega jne, võib toote kasutuselt eemaldamine olla vajalik juba peale esimest kasutuskorda. Ühendustross tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamisel või kui toode ei läbi kontrolli või on kahtlused selle töökindluses.

Pikkus

1,0 m, 10 m, 2,0 m, 3,0 m, 5,0 m

Shopping Cart
Scroll to Top