Automaatplokk ROLEX6 2,25m lindiga

250.00

Automaatplokk ROLEX6 2,25-meetrise lindiga on isikukaitsevahend vertikaalseks kasutamiseks. Automaatploki kinnitamiseks on pöörlev turvakonks AZ022S ja lint lõpeb karabiiniga AZ002AS. Eraldi leevendit kasutada ei ole vaja.

Kasutamiseks ühele isikule korraga. Kasutaja maksimaalne kaal 140kg.

Standard: EN 360
Kate: plastik
Sisu: 47mm laiune tekstiillint
Mõõdud: 96x98x320mm
Kaal: 1,68kg

Protection for maximum user's weight of 140 kgProtection for 1 personDevice for vertical use

Tootekood: WRAH230 Kategooriad: ,

Automaatplokk vertikaalseks kasutamiseks on kukkumise peatamise süsteemi üks komponent ja vastab standardile EN 360:2002. Seadmel on iselukustuv kukkumiskaitse funktsioon ehk seade kukkumisel lukustub. Automaatplokk on korraga kasutamiseks ühele isikule (kasutaja maksimaalne kaal 140kg).

Kukkumiskaitsevahendeid võib kasutada ainult isik, kes on koolitatud ja pädev neid ohutult kasutama. Võta meiega ühendust koolituse saamiseks.

Iselukustuv kukkumiskaitseplokk ROLEX6 – kasutamine

Automaatplokk tuleb paigaldada kasutajast kõrgemale. Automaatploki kinnitamiseks struktuurilisele ankrupunktile tuleb ühendada automaatploki käepide karabiiniga või kasutades standardile EN 362 või EN 795 vastavat seadet. Struktuurilise ankrupunkti vastupidavus peaks olema vähemalt 12 kN ja see peaks asuma töötasapinna kohal. Struktuurilise ankrupunkti kuju ja asetus ei tohi võimaldada iseeneslikku avanemist. Soovituslik on kasutada vastavalt EN 795 märgistatud ja sertifitseeritud ankrupunkti. Jälgida tuleb, et automaatplokki kasutades kukkumisel ei tekiks pendeldusefekti. Vajalik on tagada minimaalne vaba maa kasutaja jalgade all, et vältida kukkumisel kasutaja kokkupõrget struktuuri või maaga – miniautoblokk ROLEX6 kasutamisel peab töötasapinna all olema vähemalt 2,6m vaba maad.

Automaatploki trossi lõpus olev karabiin tuleb kinnitada EN 361 vastavate kogukeharakmete eesmisse või tagumisse kinnituspunkti. Kogukeharakmed peavad vastama EN 361. Keelatud on lisada täiendavaid seadmeid karabiini ja rakmete kinnituspunkti vahele.

Kasutamise ajal tuleb automaatplokki kaitsta kokku puutumast õlide, hapete, aluste, lahtise tule, kuumade metallipiiskade ja teravate servadega. Ehitusobjektil töötades tuleb vältida trossi/rihma põimumist konstruktsioonielementidega. Vältida tuleks seadme kasutamist tolmuses ja määrdunud keskkonnas.

Seadme hooldus ja kontroll

Iga 12 kuu järel alates kasutuselevõtust tuleb seade kasutuselt eemaldada, et läbi viia tootjapoolne detailne inspektsioon seadme tootja või sertifitseeritud esindaja poolt. Regulaarsed kontrollid on vajalikud seadme ohutuse tagamiseks ja sellest sõltub seadme efektiivsus ja vastupidavus. Seadme kasutusaeg on 10 aastat alates tootmiskuupäevast.

Iselukustuv kukkumiskaitse automaatplokk tuleb kohe kasutuselt eemaldada kui seda on kasutatud kukkumise peatamiseks või kui tekib kahtlusi selle konditsioonis ja turvalisuses kasutajale ning seda ei tohi enne uuesti kasutusele võtta kui tootja või tema sertifitseeritud esindaja on läbi viinud detailse kontrolli. Hooldust ja remonti võib teostada ainult seadme tootja või tema sertifitseeritud esindaja (Kukkumiskaitse OÜ).

 

Shopping Cart
Scroll to Top