Kukkumise lukusti AC080 (12mm köiele)

125.00

Kukkumise lukusti AC080 on juhitav kukkumist pidurdav seade paindlikul ankurdusliinil kasutamiseks, positsioneerimiseks ja köis-ligipääsu puhul kui back-up. Sobib kasutamiseks 12mm diameetriga köiel. Seade on kasutamiseks ühele isikule samaaegselt. Maksimaalne lubatud koormus 120kg.

Standard: EN 353-2, EN 358, EN 12841
Materjal: alumiiniumisulam
Kaal: 194g

Protection for maximum user's weight of 120 kgProtection for 1 personDevice for vertical use

Kukkumise peatamise süsteemi komponent 12mm diameetriga köiel kasutatav kukkumise lukusti AC080 vastab standardile EN 353-2. Seade on kasutamiseks ühele isikule samaaegselt.

Kasutades AC080 kukkumise peatamise süsteemis, peab seadmeid kasutama vastavalt kasutusjuhendile ja nad peavad vastama kohustuslikele standarditele:

Isikukaitsevahendeid võib kasutada ainult isik, kes on koolitatud ja pädev neid ohutult kasutama. Koolituse kohta vaata lähemalt siit.

Kukkumise peatamise lukusti kasutamine

  • AC080 kukkumise lukusti töötab 12mm diameetriga köiel. Köiele kinnitamisel tuleb jälgida, et seadmel olev nool on suunatud töököie ülemise lõpu (ankrupunkti) poole.
  • Lukusti peab olema ühendatud EN 361 kogukeharakmete eesmisse (soovituslikult) või tagumisse kinnituspunkti kasutades EN 362 klass B ühendusseadet (ühendusseadme maksimaalne pikkus 10cm). Keelatud on lisada igasugused elemendid kukkumise lukusti ühendusseadme ja turvarakmete kinnituspunkti vahele. Kasutades seadet positsioneerimiseks (EN 358), tuleb AC080 kinnitada positsioonivöö ühele külgmisele kinnitusaasale ja töököie lõpp teisele külgmisele kinnitusaasale või EN 813 istmerakmete eesmisse istmerakmete kinnitusaasa.
  • Köie kinnitamisel struktuurilisele ankrupunktile, ankrupunkti staatiline tugevus peaks olema vähemalt 12kN. Ankrupunkti kinnitus ja kuju ei tohi võimaldada iseeneslikku avanemist. Soovituslik on kasutada sertifitseeritud ja märgistatud ankrupunkti vastavalt EN 795.
  • AC080 lukustamiseks köiele tuleb seadmel asuvat lukustusplaati liigutada alla köie suunas. Lukustatuna peaks seade asuma kasutajast kõrgemal ja köis peab olema pingul. Seadmest kõrgemale jäävas köies ei tohi olla lõtke.
  • Kasutades seadet vastavalt EN 353-2 kui juhitavat kukkumist pidurdavat seadet paindlikul ankurdusliinil, peab töököis olema kinnitatud vertikaalselt kasutaja kohal olevale ankrupunktile. Maksimaalne lubatud kaldenurk töököiel on 15 kraadi horisontaalsuunas võrreldes ankrupunkti asukohaga. Kasutaja alla jääva vaba maa pikkus peab olema minimaalselt 2,1 meetrit (pikema kui 20-meetrise köie kasutamisel tuleb vaba maa pikkust suurendada 5% köie pikkusest). Erilist tähelepanu tuleb pöörata liikumisel madalamal kui 2-meetrit maapinnast.

Perioodiline kontroll ja maksimaalne eluiga

Seadet tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal (vaata lähemalt siit). Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel.

Korrektselt toimiva AC080 eluiga on piiramatu. Seade tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamiseks või kontrolli käigus selgub, et selle tehniline olukord ei ole sobilik edasi kasutamiseks.

Shopping Cart
Scroll to Top