Linostop II ED (AZ002 + töököis)

130.00230.00

LINOSTOP II ED on komplektne kukkumist pidurdav süsteem. Seade sisaldab:

  • töököis (ankurdusliin polüester kernmantle köis Ø12mm);
  • tsingitud terasest kukkumise lukusti;
  • energialeevendi polüamiidist;
  • energialeevendi ühendusseade AZ002.

LINOSTOP II ED on kasutamiseks nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Kasutaja kaal kuni 100kg.

Standard: EN 353-2

Protection for maximum user's weight of 100 kgProtection for 1 personDevice for vertical and horizontal use VG11 11.075 for horizontal use where falling over the edge can occur (R>0,5)

Kukkumise lukusti LINOSTOP II ED on juhitav kukkumist pidurdav paindliku ankurdusliiniga vahend, mis vastab standardile EN 353-2. Seade on kasutamiseks kui on risk kõrgelt kukkuda ja seda kasutatakse, et kukkumise korral kukkumine peatada. LINOSTOP II ED on komplektne kukkumist pidurdav süsteem – kukkumise lukusti on töököiele alaliselt fikseeritud ja selle eemaldamine töököielt on rangelt keelatud. Seade on kasutamiseks ühele isikule samaaegselt, kasutaja maksimaalne kaal 100kg.

LINOSTOP II ED on edukalt testitud vastavalt VG11 11.075 nõuetele ja seda võib kasutada kui kasutaja liigub horisontaalselt kohtades, kus on oht kukkuda üle serva (nt lamekatusel). Testi alusel on seade sobilik kasutamiseks servadel nagu valtsitud terasprofiilid, puittalad või plakeeritud, kumerad parapetid. Serva minimaalne raadius peab olema 0,5mm. Töököie ankrupunkt ei tohi asuda kasutaja jalgade alusest pinnast madalamal.

Enne kasutamist lugeda kasutusjuhendit.

Kukkumise lukusti kasutamise põhireeglid

  • Minimaalne 3,5m nõutud vaba maa peab olema tagatud kasutaja jalgade all, et kindlustada ohutu kukkumise peatamise. Juhul kui kasutatava töököie pikkus on rohkem kui 20m, tuleb nõutud vaba maa pikkust suurendada 5% võrra soovituslikust pikkusest.
  • Kinnitatuna ankrupunktile kasutaja kohale vertikaalse liinina on töököie maksimaalne lubatud kõrvalekalle vertikaal-liinist 15 kraadi kui kasutaja liigub horisontaalselt ehitusliku ankrupunkti suhtes.
  • Tasapinnast esimese kahe meetri juures laskudes ja tõustes võib kasutaja kukkudes kaitsmata olla maapinnaga kokkupõrke osas, seega tuleb selle kõrguse juures olla eriti ettevaatlik.
  • Horisontaalsel kasutamisel üle serva kukkudes on oht vigastustele, mis tekivad kukkumise peatamisel kui kasutaja puutub kokku hoone või konstruktsiooniga. Spetsiaalsed päästeprotseduurid seoses üle serva kukkumisega peavad olema ettevalmistatud ja kasutajad peavad olema koolitatud (koolituse kohta vaata lähemalt siit).

Perioodiline kontroll ja maksimaalne eluiga

Seadet tuleb kontrollida vähemalt iga 12 kuu järel esimesest kasutuselevõtu kuupäevast. Perioodilise kontrolli peab teostama pädev isik, kellel on teadmised ja koolitus isikukaitsevahendite kontrollimise alal (vaata lähemalt siit). Olenevalt töö iseloomust ja töökeskkonnast võib kontrolli vaja minna tihemini kui iga 12 kuu järel.

LINOSTOP II ED maksimaalne eluiga on 10 aastat alates tootmiskuupäevast. Seade tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada kohe kui seda on kasutatud kukkumise peatamisel või kui seade ei läbi kontrolli või on kahtlused selle töökindluses.

Pikkus

10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 5 m, 50 m

Shopping Cart
Scroll to Top