Töököis AC200 12mm

91.50

Kernmantle polüester töököis 12mm diameetriga. Kasutamiseks koos kukkumise lukustiga AC040. Köie mõlemas otsas on tugevdatud kinnitusaasad.

Standard: EN 353-2

AC200 on kukkumiskaitse varustusega kasutatav köis, mille mõlemas otsas on tugevdatud aasad. Köie diameeter 12mm. Sobib kasutamiseks näiteks kukkumise lukustiga AC040. Kukkumiskaitse köis AC200 vastab standardile EN 353-2: Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Osa 2: Juhitavad kukkumist pidurdavad paindliku ankurdusliiniga vahendid.

Olulised põhimõtted kukkumise kaitseks mõeldud isikukaitsevahendite kasutajale:

  • Isikukaitsevahendeid võib kasutada ainult isik, kes on koolitatud ja pädev neid ohutult kasutama (koolituse kohta vaata lähemalt siit).
  • Isikukaitsevahendeid ei tohi kasutada isik, kelle meditsiiniline seisund võib mõjutada seadme kasutaja ohutust tava- ja hädaolukorras kasutamisel.
  • Eelnevalt peavad olema koostatud päästeplaanid, et käsitleda võimalikke hädaolukordi, mis võivad tekkida töötamise käigus.
  • Isikukaitsevahenditega peatamise korral (nt kukkumise peatamisel) jälgi rippumistrauma sümptome. Rippumistrauma sümptomite vältimiseks jälgi, et sobilik päästeplaan on kasutamiseks valmis. Soovituslik on kasutada traumarihmu.
  • Isikukaitsevahendeid võib kasutada ainult vastavalt nende otstarbele.
  • Enne igat kasutamist on kohustuslik läbi viia seadme kasutuseelne kontroll, et tagada seadme töökindlus ja korrektne toimimine enne selle kasutamist.
  • Peale 12 kuu möödumist kasutuselevõtust tuleb isikukaitsevahendid kasutuselt eemaldada, et läbi viia üksikasjalik perioodiline kontroll. Perioodilise kontrolli võib teostada pädev isik või tootja või tootja autoriseeritud esindaja. Regulaarsed perioodilised kontrollid on seadmete hoolduseks ja ohutuse tagamiseks vajalikud, sest kasutaja ohutus sõltub seadme efektiivsusest ja vastupidavusest.
  • Isikukaitsevahendid tuleb kasutuselt eemaldada ja hävitada (või viia läbi muud protseduurid vastavalt instruktsioonidele kasutusjuhendis) kohe kui neid on kasutatud kukkumise peatamiseks.
Pikkus

30 m

Shopping Cart
Scroll to Top